Obecní knihovna v Pustiměři

Obecní knihovna v Pustiměři

Čtení má dlouhou tradici. V devadesátých letech 19. století vznikl Čtenářský spolek v Pustiměři pro obec Pustiměř a Německé Prusy, knihovna byla založena roku 1896 a v roce 1913 veřejná čítárna s 36 časopisy. V Německých Prusích, píše se roku 1903 založili Antoním Soldán a Matěj Janský v Prusích čtenářsko pěvecký spolek ,,Metoděj”, který se roku 1908 změnil na “Národní Jednotu”. Půjčoval knihy z obecní knihovny, hrával divadla na vlastním jevišti pořádal výlety, průvody s alegorickými vozy apod.V době I. svět.války byla činost “Národní Jednoty” rakouskými úřady zakázána. Její působnost byla po válce zásluhou mladých chlapců obnovena ( Petr Plhal, František Indra, Vojtěch Janský, Vlad. Rozsypal a Jan Vejmola). Jmenovaní sbírkou po vesnici a z darů občanů doplnili knihovnu na 350 svazků. Udělali seznamy, zavedli legitimace a půjčovali za poplatek 10 haléřů knihy. Po II. Světové válce,se členové mezi sebou hašteřili natoli, že byla “Národní Jednota”. Knihovnu přebrala obec, jeviště po částech a bez náhrady divadelní kroužek Tyl v Pustiměři.

V Pustiměři se kupovaly knihy, půjčovaly se i nečlenům, odebíraly se časopisy, pořádaly se večírky, zábavy, divadla. O spolkovou činnost se starali učitelé František Obdržálek a Albín Pavlíček. Prvním předsedou byl Jan Pospíšil „Dvořák“a jednatelem Albín Pavlíček. Ale činnost čtenářského spolku postupně zanikala, proto se 24. ledna 1909 přeměnil na Odbor národní jednoty, jehož předsedou se stal MUDr. Stanislav Cimr. Jeho náplní byla péče o veškerou kulturu v obci. Jeho součástí byl i pěvecký sbor Slávia.V době I. světové války pouze knihovna vykazovala pravidelnou činnost, ale v těžké době se ztratilo mnoho knih.

Po vzniku Československé republiky bylo uzákoněno, že každá obec musí mít veřejnou knihovnu, proto dal odbor svoji knihovnu k bezplatnému veřejnému užívání. Obec pak se zavázala, že bude na tuto knihovnu "přispívati zákonitým příspěvkem padesát haléřů na hlavu. Právo vlastnické podržel si Odbor." Kronika praví: "Veřejnou knihovnu obecní má dle zákona spravovati tzv. knihovní rada, volená obecním zastupitelstvem. U nás tuto knihovní radu tvoří výbor Odboru národní jednoty a obec volí do něho pouze dva členy. Těmi v přítomné době jsou Jaroslav Konšel, svobodný rolník a Vladimír Korčián, rolník. Oba jsou už po mnoho let knihovníky a knihovna za jejich řízení moderním způsobem vedena jest v nejlepším pořádku". Zřízena ze zákona byla osvětová komise, která se starala o kulturní stránku života obce.

Během let se v knihovně vystřídalo několik knihovníků. Na začátku to byli již výše jmenovaní Jaroslav Konšel a Vladimír Korčián, dále František Obdržálek, Adolf Drbal s pomocnou knihovnicí Ludmilou Drbalovou. Ta v práci pokračovala se slečnou J. Pospíšilovou, jež vedení knihovny převzala v roce 1940, přes II. světovou válku. V té době pomocná knihovnice slečna Ludmila Drbalová zachránila spoustu knih tím, že je vzala k sobě do úschovy v době, kdy chodil jeden výměr za druhým a žádal vyřadit další a další závadné knihy z veřejné knihovny. V osvobozovacích bojích byla knihovna i její zařízení poničeno, ztratilo se osm knih a dvě shořely. Po osvobození byl knihovníkem p. Jarolím Hanzlík (matrikář obce). V prvních letech po válce se o knihovnu staral učitel Břetislav Maršálek. Roku 1946 se knihovna nacházela několik měsíců i ve školní kuchyni. Od roku 1949 se knihovnicí stala Ludmila Drbalová. Od roku 1957 vedl knihovnu uřitel Radoslav Kovář, který se o ni staral do roku 1986 (pomáhal mu Ing. Josef Matoušek), kdy ho vystřídala Vlasta Doláková do roku 1989. Romana Korečková půjčovala knihy do roku 1990. Od ní knihovnu převzala Marie Chadtová. V roce 2002 přestala být pustiměřská knihovna  pobočkou Okresní knihovny ve Vyškově a stala se samostatnou Obecní knihovnou v Pustiměři. Byla vybavena veřejnou stanicí internetu a byla zavedena digitalizovaná výpůjční služba. Roku 2008 se stala knihovnicí Jana Zlámalová a v únoru 2009 Darina Pospíšilová, která obnovila navázala na dávné tradice vzdělávacími a výtvarnými aktivitami a soutěžemi čtenářů. V té době prošla knihvna drobnou rekonstrukcí. V červenci 2010 se knihovnicí stala Mgr. Anna Hrozová, která ve vzdělávacích a kulturních činnostech i provozování veřejné stanice internetu se dvěma připojeními pokračuje.

V roce 1934 ve zprávě o činnosti uvádí: “Obecní knihovna, která je majetkem Odboru árodní jednoty, čítá k 31.prosinci 1.264 knih zábavných, 175 knih poučných, 31 časopis, úhrnem 1.470 svazků.” Ke konci roku 2010 bylo k dispozici v knihovně celkem 5908 knih a dalších 364 nám poskytl Meziknihovní výpůjční fond ve Vyškově.

  • Obecní knihovna v Pustiměři
    Pustiměřské Prusy č.p. 79, Pustiměř

  • pondělí: 16.00 - 18.00
    středa: 9.00 - 11.00, 16.00 - 18.00
    čtvrtek: 15.30 - 18.30

  • anna.hrozova@seznam.cz

Zobrazit na mapě

Pustiměř © Pavel Polišenský 2022 / Powered by Kentico CMS
cFooter" />